Spring menu over

Kommune/Region

Tæt samarbejde og koordineret planlægning af udbud og drift giver attraktiv og effektiv kollektiv trafik på tværs af kommunale og regionale skel.

Samarbejdet med kommuner, regioner og interessenter er grundstenen i arbejdet med at sikre et attraktivt og effektivt kollektivt transporttilbud. Ved at lade Movia planlægge og udbyde bus- og lokalbanedriften, opnår kommunerne en effektiv kollektiv trafik, som skaber sammenhæng og mobilitet på tværs af kommunale og regionale skel – og som understøtter kommunernes strategier for bosætning, etablering af arbejdspladser og mobilitet.

Kollektiv transport er med til at reducere trængsel, til at sørge for mobilitet for de mange, der ikke har egen bil, og kollektiv transport er med til at passe på klima og miljø globalt og lokalt. 

Movia tilvejebringer desuden viden om gode kollektive mobilitetsløsninger, når der skal træffes politiske beslutninger i kommuner og regioner. Ligeledes bistår vi ved implementeringen og høster værdien og erfaringerne til gavn for alle.

Movia udarbejder løbende og i tæt samarbejde med DOT undersøgelser af borgeres og passagerers ønsker til den kollektive transport.