Spring menu over
Billede af en flextrafik chauffør, som er ved at lukke døren på en flexbil.  Foto: Ulrik Jantzen

Flextrafik

Med Flextrafik bistår Movia kommunerne med at varetage den lovbestemte kørsel og leve op til effektiviseringskravet i Regeringens og KLs økonomiaftale
Flere og flere kommuner beder Movia løse deres kørselsopgaver. Det gælder fx kørsel til læge, speciallæge eller andre kørselsformål, som kommunen visiterer borgerne til. Den store interesse for at indtræde i ordningen viser, at Movias Flextrafik kan løse kørselsopgaverne med en effektivitet og økonomi, som er attraktiv for kommunerne. Dermed gør Movia det muligt for kommunerne at leve op til kravet om en effektiviseringsgevinst på 430 mio. kroner på området for specialkørsel i Regeringens og KLs økonomiaftale.

I takt med, at flere kommuner tilslutter sig kørselsordningerne, er det muligt at udnytte kørsels- volumen mere effektivt. Samtidig er tilbudspriserne ved udbud af Flextrafik faldet, og de faktorer ses i de stadigt faldende gennemsnitsudgifter per passager. Nogle kommuner kan alligevel opleve en stigning i udgifterne til Flextrafik, hvilket skyldes borgernes interesse for den del af ordningen, som kaldes Flextur.

Flextrafik omfatter seks forskellige kørselstyper
Flexhandicap, som er en lovbestemt ordning, beregnet til gangbesværede borgere, der har fået udleveret ganghjælpemidler fra det offentlige.

Flexpatient, er et lovbestemt kørselstilbud til og fra hospital for borgere i Region Sjælland og Region Hovedstaden.

Flexkommune er typisk kørsel til læge, speciallæge, genoptræning med videre. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne og visiterer brugerne til den.

Flexrute er fast kørsel til blandt andet skole, daghjem og beskyttede værksteder. Det er den enkelte kommune, der afgør, om kørselsordningen skal være et tilbud til borgerne. Det er kommunen, som visiterer brugerne til ordningen.

Flextur er en kørselsordning, der er åben for alle. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne

Plustur en åben kørselsordning, der fremsøges i rejseplanen, og som alle kan benytte på den del af rejsen, hvor bus eller tog ikke rækker. Det er den enkelte kommune, der afgør, om man vil tilbyde ordningen til borgerne.

 

Kontakt