Spring menu over

Flextur

Med Flextur har kommunerne mulighed for at opretholde et kollektivt trafiktilbud i områder, hvor buslinjernes selvfinansieringsgrad ikke er tilstrækkelig
Flextur er som udgangspunkt tænkt anvendt som tilbringertransport eller supplement til den almindelige rutebaserede kollektive trafik. Flextur kan dog benyttes til alle rejseformål og destinationer.

Til forskel fra den traditionelle kollektive trafik er Flextur behovsstyret og adressebaseret transport. Det vil sige, at passagererne kan selv vælge, hvornår de ønsker at blive afhentet – inden for det fastlagte serviceniveau – og mellem hvilke adresser, de ønsker at rejse.

Flextur udgør ofte en serviceforbedring eller et buskompenserende tilbud ved reduktion af den alminidelige rutebaserede bustrafik. Dermed kan Flextur løse et transportbehov på områder, hvor den traditionelle kollektive transport ikke dækker, eller hvor passagergrundlaget ikke er tilstrækkeligt til egentlige rutebusser. Desuden er muligheden for at benytte Flextur en serviceforbedring for gangbesværede og kørestolsbrugere, der ellers skal have hjælp til at komme ind i de almindelige rutebusser.

Ved at indføre Flextur har mange kommuner kunnet prioritere ressourcerne til rutekørsel dér, hvor det største passagergrundlag og –potentiale er. Nogle kommuner vælger endvidere at benytte indførslen af Flextur til at justere reglerne for visitering til den kommunalt visiterede kørsel og i stedet henvise nogle borgere til Flextur.

 

PLUS % PDF'ER