Spring menu over
Billede af flexbil som holder stille. Foto: Ulrik Jantzen

Movias kontrolpanel

Movias kontrolpanel udfører kontrol med vognmandsvirksomheder, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har mere end en vogn tilknyttet. Det sker for at sikre, at chaufførernes overenskomstvilkår overholdes, når de kører for Movia Flextrafik.

Baggrund
I 2015 afsagde Højesteret dom i den såkaldte Færch-sag også kaldet NORTRA-dommen. Der har særligt siden NORTRA-dommen kunne spores en stigende bekymring for prisudviklingen i Movias flextrafik-ordninger. Det har skabt næring til mistanke om, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår ligger under det overenskomstfastsatte niveau.

Movias bestyrelse besluttede derfor, at der fra 2017 skulle indføres kontrol med vognmandsvirksomheder og deres eventuelle underleverandører, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har mere end en vogn tilknyttet.

I 2017 foretog Movia 10 stikprøvekontroller, og i de følgende år har Movia foretaget minimum 20 stikprøvekontroller om året. De vognmandsvirksomheder og underleverandører, som bliver udtaget til stikprøvekontrol, bliver bedt om at indsende relevant dokumentation for løn- og arbejdsvilkår samt dokumentation for den overenskomst, som benyttes. Det er f.eks. ansættelseskontrakter og 3 måneders lønsedler for samtlige ansatte chauffører.


Movias kontrolpanel
Movia indbød i 2017 relevante fagforeninger og arbejdsgiver-organisationer til at deltage i et kontrolpanel. Kontrolpanelet får forelagt de indsendte dokumenter, hvor oplysninger om chaufførerne er anonymiseret. Vognmanden vil være kendt i dokumenterne. På baggrund af de indsendte dokumenter vurderer kontrolpanelet sammen med Movia, om overenskomsterne er overholdt eller ej i forhold til målepunkterne løn, pension, ferie, feriefridage, opsigelsesvarsel og sygdom. Kontrolpanelet giver også en overordnet vurdering af ansættelsesvilkårene. Vurderes det, at overenskomsten ikke er overholdt, vil Movia anmode operatøren om at rette op på fejl og mangler. Såfremt dette ikke efterleves, sender Movia sagen til den tilladelsesudstedende myndighed.

Stikprøvekontroller i 2022
Der er afgørende for Movia, at leverandørerne af flextrafik har samme høje standarder for løn- og arbejdsvilkår, som mobilitetsselskabet selv efterlever. 

Samlet set har stikprøvekontrollerne i 2022 vist, at der fortsat er fejl og mangler i chaufførernes lønsedler, pensionsindbetalinger og kontrakter ligesom stikprøvekontrollerne viste i 2021. Umiddelbart ses dog en forbedring af forholdene i forhold til resultatet fra 2021. De fleste sager, hvor der konstateres fejl og mangler bliver fortsat lukket, fordi operatøren dokumenterer overfor Movia, at der er rettet op på forholdene.

Movia fortsætter arbejdet med stikprøvekontroller i 2023 af 20 vognmænd og deres eventuelle underleverandører. 

Nedenfor ses en status på de 20 stikprøver foretaget i 2022 hos 20 operatører med i alt 12 underleverandører, svarende til i alt 32 sager vedr. kontrol.Resultat af stikprøvekontrollen i 2022

  • 16 operatører uden underleverandører / 2 sager er stadig under behandling, resten er lukket
  • 1 operatør med egen chauffør og 8 underleverandører / 7 sager er lukket, 1 underleverandør har valgt ikke længere at have ansatte, og 1 underleverandør blev udelukket for kørsel for Movia, da denne ikke leverede dokumenterne til Movia
  • 1 operatør med egen chauffør og 2 underleverandører / sagen er lukket
  • 1 operatør uden egen chauffører med 1 underleverandør / sagen er lukket - underleverandøren er under konkurs og kører ikke længere for Movia
  • 1 operatør med egne chauffører og 1 underleverandør / sagen er lukket


Yderligere fakta

  • Kørsel af flextrafik for Movia kan kun udføres, hvis operatøren har en tilladelse.
  • En forudsætning for at få en tilladelse er at operatøren overholder en overenskomst.
  • Movia har siden 2017 skærpet kontrollen med løn- og ansættelsesvilkår i Movias flextrafik ved nedsættelse af et kontrolpanel med deltagelse af arbejdsmarkedets parter.
  • I Movias kontrolpanel deltager ATAX, Dansk Industri, Arbejdsgiverforeningen KA, KRIFA, Det Faglige Hus og 3F.
  • I 2017 udførte Movia 10 stikprøvekontroller, og i 2018 udførtes 20 stikprøvekontroller, i 2019 gennemgik kontrolpanelet stikprøver fra i alt 45 operatører. I 2020 foretog Movia i alt 46 stikprøvekontroller, fordelt på 20 operatører og 26 underleverandører til disse.