Spring menu over

Tilrettelæggelse af Flextrafik

Kørslerne i Flextrafik samles og koordineres i samme system for at opnå den mest effektive kørsel
Tilrettelæggelsen af alle kørselsordningerne i Flextrafik, bortset fra Flexrute, sker i et samlet planlægningssystem, som indeholder information om antallet af biler, biltyper med videre, der er til rådighed på de enkelte dage.

Informationen på den enkelte bestilling, dato for kørsel, tidspunkt for kørsel, hjælpemidler mv, behandles af systemet, som finder en bil der opfylder betingelserne.

Kørslerne under Flextrafik, herunder Flextur, overvåges og styres af trafikstyringen, der i hele driftsperioden sikrer, at kørslerne afvikles korrekt. Hvis en vogn er forsinket, sender trafikstyringen en meddelelse om forsinkelsen og forventet ankomst til kunden. Kan vognen ikke nå kørslen inden for en rimelig tid, disponeres en anden vogn til opgaven.

Flexrute planlægges af den enkelte vognand, da der her kan være særlige hensyn til passagererne, som fx at køre med den samme chauffør, som skal tilgodeses.