Spring menu over
Billede af bus som kører på vej i grønt landskab

Kontrakter og udbud

Både bustrafik og Flextrafik udbydes til private operatører og vognmænd. Det sikrer kommuner og regioner en omkostningseffektiv kollektiv trafik.

I udbudsbetingelserne for bustrafikken definerer vi blandt andet kravene til busmateriellet og driften. Desuden fremgår det, hvordan kvaliteten måles, og hvilke bonus- og sanktionsmuligheder der er.

Den samlede gennemførelse af et udbud, fra trafikbestilling til indgåelse af kontrakt, løber over ca. et år. I løbet af processen afholdes typisk to-tre forhandlingsrunder, hvorefter kontrakten tildeles. Herefter ligger yderligere ca. et år, hvor operatøren forhandler med sine underleverandører og forbereder driftstart.

Processen for udbud af kørselsordningerne under Flextrafik er afhængig af, hvilken type kørsel, der er tale om. Der stilles blandt andet krav til serviceniveau, som defineres i samarbejde med kommune og region.