Spring menu over

Movias økonomi

Movias økonomi baserer sig på billetindtægter samt tilskud fra kommuner og regioner

Budgettet for Movias tre forretningsområder busdrift, Flextrafik og lokalbanedrift baseres på passagerindtægter, udgifter til operatører samt fællesudgifter, som dækker trafikbestilling, planlægning, billetkontrol, marketing, trafikdrift og kundehåndtering samt støttefunktionerne HR, IT og økonomi . Forskellen mellem udgifter og indtægter udgør tilskudsbehovet fra Movias ejere: Kommunerne og regionerne på Sjælland, Lolland og Falster.

Som en del af budgettet for busdriften udarbejder Movia enkeltbudgetter for alle buslinjer, som tilskudsmæssigt henføres til de enkelte kommuner og regioner. En ændring af budgetforudsætninger for indtægter og/eller udgifter slår derved direkte igennem på kommunernes og regionernes økonomi med en henholdsvis positiv eller negativ efterregulering.

I overensstemmelse med Movias økonomiske politik budgetteres der med en reduktion i fællesudgifterne på to pct.

Årsregnskab
Movia afleverer regnskab i februar måned, og er dermed landets hurtigeste trafikselskab, til at aflevere regnskab. Ved regnskabet opgøres også forskellen mellem kommunernes/regionernes á conto betalinger, og det realiserede tilskudsbehov. Forskellen efterreguleres primo januar følgende år.

Budget
Trafikbestillingsgrundlag: Movia udsender Trafikbestillingsgrundlag i december måned. Trafikbestillingsgrundlaget er en hjælp til kommunernes og regionernes arbejde med trafikbestillingen vedrørende bus- og banedrift. Trafikbestillingsgrundlaget for 2020 blev udsendt i december 2018.

Anmærkning: forud for kommuner/regioners trafikbestilling, har der været dialog med kommuner og regioner i op til et år – se mere om bestillingsprocessen her

1. Behandling: er budgettet for det følgende år.

2. Behandlingen: er Movias endelige budget for det følgende år, og grundlag for kommuner/regioners á conto betalinger det følgende år.*

* Kommuner og regioners trafikbestilling fra oktober indarbejdes i budgettets andenbehandling. Derudover er en række faktorer så som indeks m.v. låst fast mellem 1. - og 2. behandlingen for at øge budgetstabiliteten.

Estimat
Estimat 1: første opfølgning på indeværende års budget.
Estimat 2: anden opfølgning på indeværende års budget.

Du kan læse mere om Movias årshjul her

Kontakter