Spring menu over

Ballerup

Kommunespecifikke økonomital

Her finder du økonomi information for kommunen, for budgetter, estimater samt årsregnskaber.

Til alle budgetter, estimater og regnskaber udarbejdes specifikation af tilskuddet til busdriften opdelt på buslinjer for hver kommune/region.

Af specifikationerne fremgår en række nøgletal pr. buslinje, ligesom fællesudgifter og flextrafik fremgår.

 

Movia har udarbejdet "Fede Nøgletal" og "Sammenligning af kommuner", til at illustrere udviklingen i nøgletal visuelt. Du finder filerne under statistik og nøgletal her.

 

Hvis der er spørgsmål til økonomi eller rådgivning, så klik på dette link

 

Fremadrettet vil Trafikselskabet Movia placere kommune -og regionsspecifik information på en FTP Server.

Du kan få adgang til denne ved at sende en tom mail til: moviaoekonomi@moviatrafik.dk.