Spring menu over
Årshjulet giver overblik over budget- og regnskabsaktiviteter, som er relevante for kommunernes trafikbestilling og økonomi i relation til busdriften.

Økonomisk årshjul

Årshjulet giver overblik over budget- og regnskabsaktiviteter, som er relevante for kommunernes trafikbestilling og økonomi i relation til busdriften.

Mellem første- og andenbehandlingen er der budgetstabilitet. Derfor indarbejdes alene effekten af trafikbestillingerne mellem første- og andenbehandlingen af budgetforslaget.

For overslagsårene opdateres forventningerne til blandt andet indeks for operatørbetaling, passager- og indtægtsforventninger, så budgetforslaget for overslagsårene danner grundlag for den første dialog om den kommende trafikbestilling.

Bestyrelsens andenbehandling af budgettet sker i december og overslagsår 1 i det vedtagne budget udgør kommuner og regioners første grundlag for trafikbestilling.

Inden den endelige trafikbestilling kendes førstebehandlingen af Movias budgetforslag, så der kan bestilles på opdateret grundlag.

Trafikbestillingen fra oktober måned implementeres fra ultimo juni følgende år. Du kan læse mere om trafikbestilling her

Aktiviteter i årshjulet:

1. Regnskab fra sidste år
2. Estimat 1 (første opfølgning på indeværende års budget)
3. 1. behandling af budget for det efterfølgende år
4. Estimat 2 (anden opfølgning på indeværende års budget)
5. Kommuner og regioners trafikbestilling
6. 2. behandling af budget for det efterfølgende år inkl. opdatering af budget overslagsår (B0)