Spring menu over

Økonomital for Movia

Her finder du økonomidokumenter, der har været behandlet i bestyrelsen samt generel orientering om økonomien til kommuner/regioner. 

Nedenstående dokumenter beskriver økonomien på et aggregeret niveau for det samlede Movia. 

Økonomidokumenter ned på kommune niveau findes ved at klikke her

Økonomital for 2020-2023

Her finder du de generelle økonomital for Movia for årene 2020-2023