Spring menu over
Billede af elbus i landlige omgivelser. Foto: Ulrik Jantzen

Rådgivning

Movia tilbyder en række rådgivningsydelser til kommuner og regioner.

Movias rådgivning er forankret i center for Trafik og Planlægning. Vores kerneydelse er rådgivning i forhold til indkøb, planlægning og drift af bus- og lokalbaner samt Flextrafik.

Vi rådgiver desuden om udvikling og forbedring af infrastruktur, sikrer sammenhæng i busnettet, koordinere med ejerne om de tværgående busser samt udvikler nye koncepter.

Som en del af center for Trafik og Planlægning tilbyder Movia også rådgivning inden for mobilitetsplanlægning, strategisk udvikling og gennemførsel af transportplansprojekter.

Movia har opsat en række miljømål for den kollektive trafik og rådgiver kommuner og regioner i forbindelse med forsøg og projekter, der skal afprøve nye teknologier. Vi bistår også kommunerne med vurdering og rådgivning om materiel og miljøkrav i forbindelse med udbud af busdriften.

Både kommuner, regioner og Movia har en fælles interesse i, at den kollektive trafik står som et attraktivt valg i borgernes bevidsthed. 

Vi gør derfor vores bedste for at vores ejere, samarbejdspartnere og interessenter oplever os som uvildige og saglige. Dette gør vi ud fra følgende principper;

  • Vi sikrer, at vores ejere, på kort og lang sigt er fagligt og strategisk klædt på til, at udvikle og drive den kollektive trafik.
  • Vi hjælper kommuner/regioner med, at gennemføre den årlige trafikbestillingsproces og giver herunder sparring om muligheder og udfordringer.
  • Vi udarbejder analyser, scenarier og anbefalinger som vedrører den kollektive trafik i kommune/region og på tværs.
  • Vi understøtter embedsværket processuelt, så politikerne kan træffe beslutning om udviklingen og driften af den kollektiv trafik - til gavn for både samfund og borgere.
  • Vi sikrer at høj faglighed og erfaring danner grundlag for den rådgivning vi yder.
  • Vi udvikler og gennemfører projekter i samarbejde med kommuner/regioner som sikrer mest mulig kollektiv trafik for pengene.

Målene og tilgangen for Movias rådgivning er retningssat i Mobilitetsplanen 2020 samt Forretningsplanen 2018-2021.

Hvis du har spørgsmål vedrørende rådgivning, så er du velkommen til at kontakte os på: raadgivning@moviatrafik.dk

Kontakter i center for Trafik og Planlægning