Spring menu over
Billede af flexbil som holder stille. Foto: Ulrik Jantzen

Flextrafik

Flextrafikplan
Med en Flextrafikplan kortlægges og planlægges processen frem mod indførelsen af Flextrafik
Movia tilbyder at varetage den visiterede kørsel for kommunerne. For at sikre den bedst mulige overgang til Flextrafik, udarbejder Movia i samarbejde med kommunen en Flextrafikplan.

Flextrafikplanen tager udgangspunkt i den kommunale beslutning om at tilslutte sig Flextrafik og indgåelsen af et formaliseret samarbejde mellem kommunen og Movia, beskrevet i en tilsagnsskrivelse.

Processen frem til driftsstart omfatter blandt andet en total kortlægning af kommunens kørsler, udarbejdelse af scenarie for fremtidig kørsel, politisk beslutning om serviceniveauer, høring og politisk behandling af indførsel af Flextrafik, udbud, træning af medarbejdere samt udarbejdelse af en kommunikationsplan, som skal sikre, at medarbejdere, brugere og øvrige interessenter er grundigt informeret om overgangen til Flextrafik.