Spring menu over
Billede af flexbil som holder stille. Foto: Ulrik Jantzen

Flextrafik

Rådgivning om flextrafik  

Movia flextrafik tilbyder løbende rådgivning om driften og tilpasning af kørselsordningerne i flextrafikken. Vi rådgiver bl.a. vores kommuner om følgende;  

  • Opstart af flextur eller plustur i forbindelse med den årlige trafikbestilling
  • Flextur og plustur som supplement til den rutebundne kollektive transport
  • Løbende ændringer og tilpasning af taksterne i flextur
  • Status og analyser på kørslen 
  • Sparring om markedsføring
  • Sparring omkring driften i kommunens flextrafik
  • Vejledning om serviceniveauet i flexhandicap

Du kan læse mere om planlægningen af flextrafik og de 6 kørselsordninger her 

Hvis du har spørgsmål vedrørende flextrafik, så er du velkommen til at kontakte os på: Flextrafik@moviatrafik.dk 

Kontakt