Spring menu over
Billede af bus som kører på vej i grønt landskab

Miljø og grøn omstilling

Movias klima- og miljøarbejde fokuserer hovedsageligt på at nedbringe de direkte udledninger af CO2, NOx, partikler og støj fra busdriften.

I mobilitetsplanen 2020 har Movia opstillet et mål om, at al drift med de gule busser udføres af fossilfri busser, heraf skal halvdelen udføres med emissionsfri busser. I trafikplan 2016 opstillede Movia mål om reduktion af NOx, partikler og støj. I Movias miljøregnskab kan udviklingen i disse målsætninger findes for hele Movia og for den enkelte kommune eller region.

Movia rådgiver sine ejere bl.a. i forbindelse med udbud af kontrakter og herunder hvilke drivmidler der udbydes. Det er vigtigt at pointere at der ikke findes en "one size fits all", men generelt set rådgiver Movia ikke sine ejere til at udbyde lange fossile kontrakter eller til at sænke bussernes frekvens for at opnå samme budget med emissions- eller fossilfri busser.

Kontakt