Spring menu over
Billede af mennesker, der venter på bussen ved et stoppested. Foto: Ulrik Jantzen

Fremkommelighed

Passagererne efterspørger busser, der kommer hurtigere gennem trafikken
Fremkommelighed er en væsentlig faktor for passagerernes opfattelse af den kollektive transport. Busserne skal køre til tiden og de skal komme hurtigt gennem trafikken.

Rådgivning og dokumentation
Movia rådgiver kommuner og regioner om, hvilke fremkommelighedsløsninger, der vil have den største effekt. Movia kan udpege kritiske strækninger og levere køretider for busdriften for derigennem at fremlægge løsningsmuligheder og potentiale. Movia kan endvidere bistå kommuner og regioner med vurderinger af konsekvenserne for bustrafikken ved vej- og trafiksaneringsprojekter.

Blandt de forbedringer af fremkommeligheden, som Movia rådgiver om, er:

  • Busbaner
  • Begrænsning af den øvrige biltrafik ved bussluser, svingforbud m.m.
  • Ændring af stoppesteder (flytning, sammenlægning eller fremrykning)
  • Busprioritering i signalanlæg
  • Parkerings- og standsningsforhold
  • Ændret afmærkning i kryds (fx etablering/ forlængelse af svingbaner)
  • Dosering af trafik.

Movia anbefaler, at forbedringerne bliver gennemført over længere, sammenhængende strækninger, da det giver den største effekt på både pålidelighed og sparet køretid. Endvidere kan det for nogle projekter give bespa­relser i driftsudgifterne.

Investering i fremkommelighed er tit en god forretning
Det er de lokale vejmyndigheder, der har an­svaret for trafikafviklingen og ændringer i vej­nettet. Det er derfor vejmyndighederne, der har det økonomiske ansvar for tiltag, der forbedrer bussernes fremkommelighed – og dermed også får glæde af en eventuel gevinst ved sparede driftsomkostninger.

Kommuner og regioner har mulighed for at søge om puljemidler til fremkommelighedsprojekter og Movia deltager gerne med rådgivning og vejledning i forbindelse med sådanne ansøgninger.

Kontakt Movia
Kontakt Movia på fremkommelighed@moviatrafik.dk, hvis du har et forslag til et fremkommelighedsprojekt.

Vil du vide mere...