Spring menu over
Billede af en person, som sidder med en tablet og laver et klimatjek

Mobilitet

Mobilitet er andet og mere end at komme fra a til b. God mobilitet understøtter også vækst, bosætning og skaber miljø- og omkostningseffektive løsninger på tværs af transportformer

Movia har Danmarks førende rådgiverkompetence indenfor kollektiv mobilitet. Derfor kan vi rådgive kommuner, regioner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner om mobilitetsløsninger på tværs af transportformer.

Vores tilgang til mobilitet er helhedsorienteret og vi indtænker kombinationer af transportmidler som delebiler, cykler og samkørsel med den kollektive transport for at skabe attraktive alternativer til privatbilisme.

Fakta

Mobilitetsplanlægning har fokus på at reducere trængsel, formindske CO2-udledningen og skabe et bedre klima. Mobilitetsplanlægningen kombinerer viden fra forskellige fagdiscipliner og bygger bro mellem kommuners og regionens eksisterende målsætninger inden for byudvikling, vækst, sundhed, miljø og klima.

Mobilitet og virksomheder
Movia tilbyder et CO2-barometer, cases og redskaber til virksomheder, for at fremme en grøn og bæredygtig mobilitet til arbejdspladser i din kommune.

Mobilitet og ungdomsuddannelser
Adgangen til lokale ungdomsuddannelser er afgørende for succesrater for optagelse og gennemførelse af uddannelse. Mange uddannelsesinstitutioner (særligt i yderområderne) er udfordret af skolernes tilgængelighed med bus og tog.

Mobilitet og livet uden for de større byer
Movia sikrer god mobilitet for borgerne – også i de områder, hvor der er langt til bussen og toget. Her rådgiver Movia om optimering af busser, flextrafik og plustur, der sikrer mobilitet mellem byerne og til og fra det strategiske net. Sammen med kommuner, regioner og borgere udvikler Movia også nye løsninger, der øger tilgængeligheden til det strategiske net som f.eks. god cykelparkering, samkørsel, parker-og-rejs løsninger.

Mobilitet i planlægningen
Hvis byen bliver planlagt efter bilens fremkommelighed, bliver bilen også det foretrukne transportvalg. Ved at indtænke grønne mobilitetsformer i den kommunale planlægning, vil det i højere grad invitere kommunens borgere til en grønnere transportadfærd. Derfor er der en særlig interesse i, at kollektiv mobilitet er tænkt ind tidligt i planprocessen. Dette gælder både i kommuneplaner, lokalplaner og større infrastrukturanlæg, som letbaner samt S- og E-busser, på tværs af kommunegrænser.

Knudepunkter
Det skal være let, smidigt og trygt at skifte mellem bus og andre transportmidler fx cykel og bil uanset hvor man bor. Movias busser betjener over 13.000 stoppesteder i forskellige geografiske områder – på landet og i byerne. Ved mange stoppesteder er der allerede gode forhold for cyklister og mulighed for samkørsel.

Klimatjek

Som en del af vores mobilitetsrådgivning tilbyder vi klimatjek. Her kan du se de enkelte transportformers betydning for din tid, økonomi, sundhed og miljøet.

 

Prøv et Klimatjek

Vil du vide mere...