Spring menu over

Knudepunkter

Trafikselskaber sætter sammen med kommunerne fysiske skilte op for at synliggøre sammenhængen mellem kollektiv transport, samkørsel, flextrafik og plustur. Ved at binde den kollektive trafik sammen med andre mobilitetsformer øges borgernes muligheder for at transportere sig bæredygtigt og bidrage til at mindske klima- og trængselsudfordringer.

Knudepunkter er et oplagt mødested når du skal fra A til B

Knudepunktskiltet er letgenkendeligt og markerer et mødested mellem kollektiv transport, samkørsel, flextrafik og plustur. Ved skiltet er der sørget for en parkeringsplads, som gør det nemt at blive sat af eller samlet op, hvis du ankommer med fx bus eller tog. Men også hvis du kører med nogen og skal sættes af for at rejse videre med kollektiv transport.

Knudepunktskiltet er et officielt færdselsskilt M18. Ved et knudepunktskilt finder du som minimum kollektiv trafik samt en korttidsparkeringsplads med plads til samkørsel, flextrafik og plustur. Andre knudepunkter er udbygget med flere delemobilitetsløsninger som fx delecykler, delebiler, løbehjul.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i samarbejde med mobilitetsselskabet Movia igangsat et projekt, hvor regionerne finansierer markeringen af en række knudepunkter ved at opsætte det officielle færdselsskilt med knudepunkt-symbolet på. Læs mere her.

Billede af to mænd der mødes ved en togstation foran et knudepunktsskilt

Knudepunktskilte i din kommune

I første omgang sættes 125 knudepunktskilte op på Sjælland, Møn, Lolland og Falster. I en række kommuner er skiltet allerede kommet op og flere kommuner er på vej med skiltet. De opsatte knudepunktskiltene finder du i denne liste.

Styrk borgernes kendskab til knudepunktskiltet

Skiltet har til formål at synliggøre den mobilitet, der findes lokalt. Skiltet er nyt og endnu ikke velkendt af alle borgere. Movia understøtter en række tiltag for at øge borgernes kendskab til knudepunktskiltet i tæt samarbejde med kommunen.

Ud over ovenstående video og information har Movia produceret podcast-serien: Kollektiv mobilitet uden for de større byer, hvor afsnit to handler om synlige knudepunkter. Lyt med, og bliv klogere på, hvordan knudepunktskilte viser borgerne, at her er et mødested, hvor samkørsel, flextrafik, plustur med mere møder den klassiske transport. 

Movia understøtter gerne kommunernes kommunikation til borgerne om knudepunkter med følgende materialer:

  • Movia har to forslag til SoMe-opslag. 1) Har du lagt mærke til dette skilt? 2) I xx kommune kan du finde knudepunkter 
  • Movia har folier til asfalt og fliser, der henvender sig til fodgængere, og kobler knudepunktskiltet med de faktiske mobilitetsformer: bus, tog, plustur, samkørsel og cykel.
  • Movia har beach flag, som skaber synlighed på længere afstand og kobler knudepunktskiltet med de faktiske mobilitetsformer: plustur, samkørsel, delecykel, delebil, løbehjul.

Vil du vide mere...