Spring menu over

Knudepunkter

Trafikselskaber sætter sammen med kommunerne fysiske skilte op for at synliggøre sammenhængen mellem kollektiv transport, samkørsel, flextrafik og plustur. Ved at binde den kollektive trafik sammen med andre mobilitetsformer øges borgernes muligheder for at transportere sig bæredygtigt og bidrage til at mindske klima- og trængselsudfordringer.

Knudepunkter er et oplagt mødested når du skal fra A til B

Knudepunktskiltet er letgenkendeligt og markerer et mødested mellem kollektiv transport, samkørsel, flextrafik og plustur. Ved skiltet er der sørget for en parkeringsplads, som gør det nemt at blive sat af eller samlet op, hvis du ankommer med fx bus eller tog. Men også hvis du kører med nogen og skal sættes af for at rejse videre med kollektiv transport.

Knudepunktskiltet er et officielt færdselsskilt M18. Ved et knudepunktskilt finder du som minimum kollektiv trafik samt en korttidsparkeringsplads med plads til samkørsel, flextrafik og plustur. Andre knudepunkter er udbygget med flere delemobilitetsløsninger som fx delecykler, delebiler, løbehjul.

Region Hovedstaden og Region Sjælland har i samarbejde med mobilitetsselskabet Movia igangsat et projekt, hvor regionerne finansierer markeringen af en række knudepunkter ved at opsætte det officielle færdselsskilt med knudepunkt-symbolet på. Læs mere her.

Billede af to mænd der mødes ved en togstation foran et knudepunktsskilt

Knudepunktskilte i din kommune

I første omgang sættes 125 knudepunktskilte op på Sjælland, Møn, Lolland og Falster. I en række kommuner er skiltet allerede kommet op og flere kommuner er på vej med skiltet. De opsatte knudepunktskiltene finder du i denne liste.

Vil du vide mere...