Spring menu over
Billede af unge mennesker, som sidder ved et bord og laver gruppearbejde

Mobilitet i planlægningen

Hvis byen bliver planlagt efter bilens fremkommelighed, bliver bilen også det foretrukne transportvalg. Ved at indtænke grønne mobilitetsformer i den kommunale planlægning, vil det i højere grad invitere kommunens borgere til en grønnere transportadfærd. Derfor er der en særlig interesse i, at mobilitet er tænkt ind tidligt i planprocessen. Dette gælder både i kommuneplaner, lokalplaner og større infrastrukturanlæg, som letbaner og BRT samt S- og E-busser, på tværs af kommunegrænser.

Vil du vide mere...