Spring menu over
Billede af en kvinde, som er på vej ud af en bil. Det kører en bus baggrunden.

Mobilitet og virksomheder

Movia tilbyder et CO2-barometer, cases og redskaber til virksomheden, for at fremme en grøn og bæredygtig mobilitet til arbejdspladser i din kommune

I videnbanken Moviability finder din kommune et CO2-barometer, der viser klima-belastningen fra pendlingen til arbejdspladser i din kommune. Tjek, hvordan din kommunes klimamålsætninger ligger i forhold borgernes transportvaner i din og andre kommuner.

Videnbanken rummer inspirerende cases om fremtidens bæredygtige og kollektive mobilitetsløsninger, tætte samarbejder med kommuner og virksomheder, samt de første skridt på vejen til Mobility as a Service og Mobilitetshubs.

Movia præsenterer en række værktøjer til at fremme kendskabet til grønne og bæredygtige mobilitetsløsninger på virksomhederne og understøtter arbejdet med strategiske mobilitetsplaner.

Vil du vide mere...