Spring menu over
Billede af en kvinde, som er på vej ud af en bil. Det kører en bus baggrunden.

Mobilitet og virksomheder

Movia tilbyder et CO2-barometer, cases og redskaber til virksomheden, for at fremme en grøn og bæredygtig mobilitet til arbejdspladser i din kommune

I Guide for Bæredygtig Pendling finder din kommune et CO2-barometer, der viser klima-belastningen fra pendlingen til arbejdspladser i din kommune. Tjek, hvordan din kommunes klimamålsætninger ligger i forhold borgernes transportvaner i din og andre kommuner.

Guiden rummer inspirerende cases om fremtidens bæredygtige og kollektive mobilitetsløsninger, tætte samarbejder med kommuner og virksomheder, samt de første skridt på vejen til Mobilitetshubs.

Movia præsenterer en række værktøjer til at fremme kendskabet til grønne og bæredygtige mobilitetsløsninger på virksomhederne og understøtter arbejdet med strategiske mobilitetsplaner.

Vil du vide mere...