Spring menu over
Billede af mennesker, som venter på bussen ved et busstoppested

Mobilitetsplanlægning

Planlægningen af den kollektive mobilitet skal være med til at sikre sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og udvikling

I planlægningen af det samlede kollektive mobilitetstilbud indgår mange forskellige aspekter såsom økonomi, tilrettelæggelse af rutenet, planlægning af kommunale kørsler, markedsføring af den kollektive transport, samspil med andre transportformer, samkørsel mv. Mobilitetsplanlægningen skal understøtte Movias Mobilitetsplan, som er den fælles kommunale og regionale plan for udviklingen af den kollektive transport på Sjælland.  

Mobilitetsplanlægningen tager udgangspunkt i de fire overordnede retninger fra mobilitetsplanen:

  • Sammenhæng på tværs
  • Grøn og bæredygtig omstilling
  • Pendling til og fra arbejdspladser
  • Kollektiv mobilitet uden for de større byer

Gennem analyser af rejsemønster, placering af boliger og arbejdspladser mv. udvikler Movia i samarbejde med kommuner, regioner og operatører attraktive og miljørigtige løsninger og tilbud til passagererne.

Vil du vide mere...