Kommune/Region

Samarbejde og koordineret planlægning og udbud giver attraktiv og effektiv kollektiv trafik på tværs af kommunale og regionale skel

Samarbejdet med kommuner og regioner er grundstenen i Movias arbejde for at sikre en attraktiv kollektiv trafik. Ved at lade Movia planlægge og udbyde busdriften, opnår kommunerne en effektiv kollektiv trafik, som skaber sammenhæng og mobilitet på tværs af kommunale og regionale skel – og som understøtter kommunernes strategier for bosætning, etablering af arbejdspladser og mobilitet.

Movia har en bred vifte af kompetencer, som sikrer den bedst mulige rådgivning til kommuner og regioner inden for alle aspekter af kollektiv trafik – det være sig lige fra tilrettelæggelse af rutenet, planlægning af kommunale kørsler, økonomiske og passagermæssige analyser, mobilitet, bedre fremkommelighed og markedsføring af den kollektive trafik.