Øvrig statistik og nøgletal

Movia er Danmarks største trafikselskab. Vores opgave er at drive kollektiv trafik i Østdanmark på vegne af 2 regioner og 45 kommuner.

Kommunerne har ansvaret for lokale busruter samt handicaptrafikken, og regionerne har ansvaret for de regionale busruter, lokalbaner samt befordring til sygehusene. Movia rådgiver om trafikløsninger, planlægger i samarbejde med kommuner og regioner ruter og køreplaner og udbyder busdriften og kørselsordninger til private operatører. Desuden varetager Movia kundeservice, billetsystemer med videre og koordinerer den kollektive trafik.

Med 220,4 millioner i 2014 er passagertallet 0,7 pct. lavere i forhold til 2013. Movia har sammen med kommuner og regioner et mål om at øge passagertallet med 2,5 pct. om året således, at vi i 2020 har fastholdt vores nuværende passagertal, også selvom åbningen af Metro-cityringen forventes at flytte 43 mio. passagerer fra bus til metro.

Ser man alene på fordelingen af passagerer, har Pendlernettet oplevet en stigning på tre millioner passagerer. Det understreger, at det netop er linjerne i Pendlernettet, som har det største potentiale for at øge passagertallet og opnå den bedste driftsøkonomi.

Passagertal for busserne: I 2012 blev 73 procent af rejserne i Hovedstadsområdet (Takstområde H) alene foretaget med bus. Resten af rejserne blev foretaget med en kombination af bus, tog og metro. Den tilsvarende andel for Takstområde Syd var 84 procent og for Takstområde V var den 83 procent.

De mest populære busser er A-busserne, der udgør rygraden i den kollektive bustrafik i København og på Frederiksberg. Movias mest benyttede linje er 5A, der havde 20,2 millioner påstigere i 2014

Movias Flextrafik er ligeledes i forsat vækst. Her findes en oversigt af væksten på de forskellige ordninger fra 2010-2014.

Passagertal for lokalbanerne

Lokalbanerne fik i 2014 en passagerfremgang på 1,4 procent. Forklaringen er ikke kun, at lokalbanerne nu kører med en hyppigere frekvens, men også den fortsatte indsats for at optimere afgangs- og ankomsttiderne, så busser og tog hænger godt sammen. 

Kunderne er tilfredse med buskørslen

Movia arbejder konstant på at forbedre kundernes oplevelse af bussen som transportmiddel. Derfor bliver cirka 25.000 passagerer hvert år interviewet om deres indtryk af en konkret bustur. Movia undersøger hvert år passagertilfredsheden på en række parametre, blandt andet rejsetid, chaufførens service, fremtræden og kørsel samt trafikinformation.

I 2014 var 95,1 pct. af Movias passagerer tilfredse eller meget tilfredse med deres rejseoplevelse. Målet er fastholde den samlede tilfredshed på 95 pct. og samtidig øge andelen af meget tilfredse passagerer fra det nuværende niveau på 20,8 pct. til 30 pct. i 2020.