Busprodukter

Med busprodukter fra A til S er der altid en bus, som passer til behovet

A-bussens hyppige intervaller og mange stoppesteder, gør den til et attraktivt valg for passagerne i storbyer og købstæder. E-bussen giver med sin direkte linjeføring mellem boligområder, vigtige trafikknudepunkter, erhvervsområder og uddannelsesinstitutioner hurtig og effektiv transport for pendlere. 

R-bussene er de regionale buslinjer, som sammen med øvrige regionale forbindelser, buslinjer, DSB-tog og S-tog gør det nemt at komme rundt på Sjælland. S-busserne kører med høj frekvens, særligt i myldretiderne og giver dermed passagererne fleksibilitet i planlægningen af deres rejse ud og hjem. Busserne kører på tværs af S-togsnettet, hvor bolig-, erhvervs- og uddannelsesområder bindes sammen med stationer og andre trafikale knudepunkter. Desuden kører en del af S-busserne fra omegnskommunerne ind til de centrale dele af København. 

Lokalbusserne forbinder boligområder med indkøbscentre, kommunale institutioner, arbejdspladser og stationer. Desuden forbinder lokalbusserne lokalområdet med det overordnede kollektive trafiknet. De lokale buslinjer kører både i København og i større og mindre byområder.

Det nyeste buskoncept er +Way, der er en effektiv og komfortabel bus, som så vidt muligt kører på veje uden trængsel. Løsningen er økonomisk attraktiv i både anlæg og drift, hvilket gør +Way interessant på strækninger med mange passagerer, hvor man gerne vil tilbyde en højklasset trafikløsning, men hvor der ikke er passagerer nok til eksempelvis en letbane.
+Way kombinerer trafikplanlægning med byudvikling, og det er et centralt mål for +Way-konceptet at skabe løsninger, som bidrager positivt til bymiljø og omgivelser gennem f.eks. attraktive stoppestedsmiljøer og miljørigtigt busmateriel.