Partnere

Cityline på 5C er bestilt og betalt af Herlev Kommune, Københavns Kommune og Tårnby Kommune.

Kommunerne har samtidig investeret i at opgradere stoppestederne med nye læskærme og digital trafikinformation. Derudover har kommunerne investeret i nogle større anlægsprojekter, som f.eks. endestationen ved Herlev Hospital, og på at skabe bedre fremkommelighed ved Frederikssundsvej.

Der er samlet investeret 185 mio. kr. i Cityline. 

5C drives af Arriva og busserne er produceret af MAN.