Mundbind eller visir i Flextrafik

Regeringen har fra 22. august 2020 indført krav om mundbind eller visir i al kollektive transport og flextrafik herunder flextur og plustur jf. Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v.

Movia har indgået en aftale med Region Hovedstaden og Region Sjælland om, at chaufførerne i den variable flextrafik, kan få udleveret mundbind på hospitalerne/sygehusene. I første omgang skal kommunerne således ikke deltage aktivt i den fysiske udlevering af mundbind til den variable flextrafik.

Det betyder, at alle passagerer i den variable flextrafik kan få tilbudt gratis mundbind, hvis de ikke selv har medbragt et mundbind eller et visir.

Modsat den variable flextrafik bliver det kommunernes ansvar at udlevere mundbind til de chauffører, der udfører fast kørsel i flextrafik inden for kørselsordningen flexrute. Udlevering sker fra den institution, som operatøren kører til. Operatøren og institutionen aftaler, hvordan mundbind skal administreres i forhold til chauffører og brugere, dvs., hvordan brugerne får mundbind på, og om nogle brugere ikke kan anvende mundbind. 

Via dette link, fremgår en oversigt over kommuner med flexrute samt institutioner og operatører for hver kommune.

Det er kun den variable flextrafik under Movia, der kan få udleveret mundbind på hospitaler/sygehuse. Dette tilbydes altså ikke til den faste kørsel i flexrute eller til den kørsel som kommunerne har uden for flextrafik. Her skal kommunerne selv sikre, at chaufføren og brugerne kan få udleveret mundbind.

Nedenfor kan I orientere jer om svar på ofte stillede spørgsmål.

Hvis nogle spørgsmål/svar mangler, kan I henvende jer direkte pr. mail til (jnk@moviatrafik.dk) gerne med CC til flextrafik@moviatrafik.dk.

 FAQ:

  • Gælder anbefalingen om mundbind eller visir i Flextrafik alle passagerer?
    • Kravet om mundbind eller visir gælder ikke rejsende under 12 år samt rejsende med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

  • Hvem betaler for de mundbind som sygehusene og hospitalerne udleverer?
    • Udgiften til disse mundbind afholdes af regionerne, som forventer at få udgiften dækket ind under de øvrige Covid-19 relaterede udgifter dækket af staten

  • Hvordan holder Movia styr på hvilke chauffører, der får udleveret mundbind?
    • Personalet på hospitalerne/sygehusene registrerer hvilke chauffører de har udleveret mundbind til i en onlineformular

  • Hvor kan kommunerne bestille værnemidler?