Stikprøvekontrol af overenskomster

Movia udfører kontrol med vognmandsvirksomheder, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har mere end en vogn tilknyttet. Det sker for at øge kontrollen med, at overenskomstvilkår i Movias Flextrafik-kontrakter overholdes.

I 2015 afsagde Højesteret dom i den såkaldte Færch-sag også kaldet NORTRA-dommen. Der har særligt siden NORTRA-dommen kunne spores en stigende bekymring for prisudviklingen i Movias flextrafikordninger. Det har skabt næring til mistanke om, at chaufførernes løn- og arbejdsvilkår ligger under det overenskomstfastsatte niveau.

Movias bestyrelse har derfor besluttet, at der fra 2017 indføres kontrol med vognmandsvirksomheder, som har kontrakt med Movia om udførsel af Flextrafik, og som har mere end en vogn tilknyttet. Det sker for at øge kontrollen med, at overenskomstvilkår i Movias Flextrafik-kontrakter overholdes.

Der vil blive foretaget ca. 10 stikprøvekontroller om året. De vognmandsvirksomheder, som bliver udtaget til stikprøvekontrol, vil blive bedt om at indsende relevant dokumentation for løn- og arbejdsvilkår samt dokumentation for den overenskomst, som benyttes.

Movia har indbudt relevante fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer til et kontrolpanel. Dette panel vil få forelagt de indsendte dokumenter, hvor oplysninger om kunder og chauffører er anonymiseret. Vognmanden vil være kendt i dokumenterne. På baggrund af det indsendte materiale skal kontrolpanelet sammen med Movia vurdere om overenskomsterne er overholdt eller ej.

Vurderes det, at overenskomsten ikke er overholdt, vil Movia anmode operatøren om en redegørelse. Samtidig vil sagen blive sendt til den tilladelsesudstedende myndighed, som kontrakterne også foreskriver i dag.