Visiteret kørsel

Det er kommuner og regioner, som visiterer borgerne til en række af kørslerne i Flextrafik

Fire af de fem kørselstyper i Flextrafikordningen forudsætter visitation fra kommuner og regioner.

Ordningerne er til borgere, der ikke kan benytte almindelig kollektiv trafik og som for eksempel skal til læge, speciallæge. Det kan også være borgere, der skal køres til dagcentre og genoptræning, kommunale sundhedscentre eller specialskoler. Desuden kører Flextrafik også særlige former for skolebuskørsel.

Kommunerne kan visitere borgere til kørselsordningerne Flexhandicap, Flexrute og Flexkommune.

Regionerne kan visitere borgere til patientbefordring. Flexpatient er en kørselsordning for borgere, der skal til behandling eller undersøgelse på sygehuset, og som ikke kan benytte traditionel kollektiv trafik.