Lokaltog

Movia er hovedaktionær i Lokaltog A/S

Lokaltog A/S er dannet den 1. juli 2015 efter fusion af Regionstog A/S og Lokalbanen A/S. Movia ejer 75 procent af aktierne og er dermed hovedaktionær i selskabet. De øvrige aktier ejes af kommunerne Faxe, Gribskov, Guldborgsund, Halsnæs, Hillerød, Helsingør, Holbæk, Kalundborg, Køge, Lolland, Odsherred, Slagelse, Sorø og Stevns samt private investorer.

Samtidig med medejerskabet står Movia for at købe den togtrafik, som Region Sjælland og Region Hovedstaden bestiller hos Lokaltog A/S. Dermed sikres en høj grad af sammenhæng mellem de lokale baner og bustrafikken.

Movia har tilsynspligten med Lokaltog A/S. Det betyder blandt andet, at vi følger op på, om selskabet lever op til vores kvalitetskrav, og at øvrige ydelser i henhold til kontrakterne leveres som aftalt.