Støjhandlingsplan for Lokaltog A/S

Movia har tirsdag 30. oktober 2018 sendt støjhandlingsplan for Lokaltog A/S i offentlig høring. Høringsperioden løber fra tirsdag 30. oktober – mandag 24. december 2018.

I henhold til EU-direktivet 2002/49/EF om vurdering og styring af ekstern støj, som er implementeret i Danmark ved Bekendtgørelse nr. 1065 af 12. september 2017 "Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner"(støjbekendtgørelsen) og præciseret ved Miljøstyrelsens vejledning nr. 4, 2006 "Støjkortlægning og støjhandlingsplaner", skal ekstern støj kortlægges, og der skal udarbejdes støjhandlingsplaner for større jernbaner[1].

I den aktuelle proces skal Trafikselskabet Movia støjkortlægge og udarbejde støjhandlingsplaner for cirka 29 km jernbanestrækning fordelt på tre jernbanestrækninger: Del af Gribskovbanen nord for Hillerød, Del af Østbanen syd for Køge og Nærumbanen. 

Støjhandlingsplanen kan læses her

Høringsvar skal indgives til movia@moviatrafik.dk inden fristens udløb 24. december 2018. 

[1] Større jernbane er defineret til at være en jernbane hvor der kører mere end 30.000 tog om året.