Rådgivningsydelser

Movia tilbyder en række rådgivningsydelser til kommuner og regioner

Movias rådgivning er forankret i vores center for Trafik og Plan. Vores kerneydelse er rådgivning i forhold til planlægning og indkøb af bus- og lokalbanedrift samt Flextrafik.

Vi rådgiver desuden om udvikling og forbedring af infrastruktur, sikrer sammenhæng i rutenettet og samarbejdet mellem kommunerne om de tværgående busser og udvikler nye koncepter for busserne. Som en del af center for Trafik og Plan tilbyder Movia også rådgivning inden for mobilitetsplanlægning, strategisk udvikling og udarbejdelse af trafikplaner.

Movia har opsat en række miljømål for bustrafikken og rådgiver kommuner og regioner i forbindelse med forsøg og projekter, der skal afprøve nye teknologier. Vi bistår også kommunerne med vurdering og rådgivning om materiel og miljøkrav i forbindelse med udbud af busdriften.

Både kommuner, regioner og Movia har en interesse i, at den kollektive trafik står som et attraktivt valg i borgernes bevidsthed. Derfor tilbyder Movia også rådgivning og samarbejde om marketing og presseindsatser.