Marketing- og pressebistand

Markedsføring og pressearbejde er med til at øge kendskabet til de fordele og muligheder, den kollektive trafik tilbyder

Movia har erfaring for, at kendskab til busprodukternes fordele bidrager til vækst i passagertallet. Derfor gennemfører vi løbende  markedsføring af busprodukterne. Vi kan rådgive om markedsføring og kampagner og gennemfører lancering af nye buslinjer i samarbejde med kommuner og regioner, og sikre den korrekte trafikinformation til borgerne, herunder information om linjeføring og frekvens. Lanceringen finansieres som en del af kommunen og/eller regionens finansiering af linjen.

Foruden markedsføring kan Movia rådgive om og medvirke i presse- og kommunikationsindsatsen omkring linjer, forbedringer og projekter. I pressearbejdet fokuseres på kommunikationens tilrettelæggelse, herunder budskaber, kommunikationsplan, fakta og baggrund for oprettelse af linjen samt forventningerne til linjen, passagerudvikling mv. Dette for at synliggøre den service, som kommuner og regioner leverer til borgerne gennem kollektiv trafik, herunder i relation til mobilitet, vækst og miljø.