Indsatsområder for mobilitetsrådgivning

Movia har udpeget fire indsatsområder for sin mobilitetsrådgivning

Mobilitetsplaner for store enheder
Hospitaler, store virksomheder og kommunen som arbejdsplads skaber meget trafik fra både de ansattes transport til og fra arbejde samt transport fra besøgende, gæster, kunder og patienter. Det kan give massive trængsels– og parkeringsproblemer, som kan afhjælpes gennem mobilitetsplanlægning.

Mobilitetsnetværk for virksomheder i erhvervsområder
Virksomheder i et erhvervsområde står ofte over for de samme udfordringer: Tilgængelighed, parkering, trængsel, m.v. De kan derfor have stor glæde af at sparre og ideudvikle med hinanden i et netværk. Kommunen faciliteter kontakten mellem virksomhederne, og bistår dem i udviklingen af fælles løsninger, som den enkelte virksomhed ikke kan gennemføre alene.

Mobilitet og ungdomsuddannelser
Adgangen til lokale ungdomsuddannelser er afgørende for succesrater for optagelse og gennemførelse af uddannelse. Mange uddannelsesinstitutioner (særligt i yderområderne) er udfordret af skolernes tilgængelighed med bus og tog.  

Mobilitet i planer
Hvis byen bliver planlagt efter bilens fremkommelighed, bliver bilen også det foretrukne transportvalg. Ved at indtænke grønne mobilitetsformer i den kommunale planlægning, vil det i højere grad invitere kommunens borgere til en grønnere transportadfærd. Derfor er der en særlig interesse i, at mobilitet er tænkt ind tidligt i planprocessen. Dette gælder både i kommuneplaner, lokaleplaner og større infrastrukturanlæg, som letbaner samt S- og E-busser, på tværs af kommunegrænser.