Trafik og infrastruktur

En veludbygget infrastruktur er essentiel for en effektiv kollektiv trafik

Et vigtigt parameter for den kollektive trafiks image er, hvor hurtigt bussen kommer gennem trafikken. Derfor rådgiver og samarbejder Movia med kommuner og regioner for at skabe en veludbygget infrastruktur med høj fremkommelighed.

Vores rådgivningsområde Strategi og Anlæg varetager trafikale udviklingsopgaver og står for udarbejdelsen af Trafikplanen opfølgningen på Trafikplanens intentioner og mål. Vi bistår kommuner og regioner med ansøgninger til de statslige buspuljer, hvor vi sætter vores ekspertise i forhold til fremkommelighed, trafikterminaler og øvrige infrastrukturprojekter i spil.

Endelig udvikler Strategi og Anlæg koncepter for Movias højklassede busprodukt +way, betjeningsprincipper med videre.