Trafik og miljø

Sammen med kommuner og regioner sætter Movia mål for en grønnere kollektiv trafik

Movia arbejder for en grønnere kollektiv trafik. Vi rådgiver om miljøtiltag og -løsninger inden for bustrafikken og gennemfører miljøprojekter sammen med kommuner og regioner.

Vores miljømål koncentrerer sig primært om bussernes udledning af CO2, NOx og partikler. Miljømålene tager udgangspunkt i udledningsniveauerne fra 2008 og skal være indfriet senest i 2020. Da kommuner og regioner har opstillet forskellige mål for deres klima- og miljøarbejde, er det gennemsnitlige mål for reduktion af CO2-udledningen 29 pct. mens alle har som mål at reducere NOx- og partikeludledningen med 75 pct.

Vi stiller krav til udledninger af CO2- og NOx- og partikeludledninger samt støjniveau fra busserne, når vi sender busdriften i udbud. Der stilles endvidere krav til bussernes brændstofeffektivitet og rækkevidde for elbussernes batterier samt til komfort for passagerer og chauffør.

Også de vogne, som kører for Movia Flextrafik skal leve op til en række miljøkrav. Det er et generelt krav, at alle vogne skal have partikelfilter monteret, desuden stilles der krav til vognenes maximumalder og brændstofforbrug.

elbus i landskab med fritgående heste