Transportplaner

Movias transportplanprojekter er en ydelse, hvor Movia sammen med kommunen, analyserer, skræddersyr og effektiviserer transportbetjeningen til borgerne i en kommune samtidig med at besparelser realiseres.

Det kan være en rigtig sund og værdiskabende øvelse at gennemgå de samlede transportløsninger i en kommune. Det viser erfaringerne fra Frederikssund og Lolland Kommune, hvor der med Movias transportplanprojekt blev sparet henholdsvis 9 mio. kr. og 4 mio. kr. årligt på omkostningssiden, mens serviceniveauet steg med henholdsvis 27 pct. og 2 pct.

Transportplansprojekter fungerer på den måde, at en kommune og Movia samarbejder om at kortlægge og analysere kommunens samlede kørselsbehov. Derudfra sammensættes i fællesskab den mest præcise trafikløsning, hvor synergier mellem de forskellige kørselsprodukter sikres, og eventuelle fordyrende overlap skæres væk.

Til at løfte denne opgave har Movia udviklet et nyt busprodukt – kommunebussen. Kommunebussen er et busprodukt, som populært sagt lukker hullet mellem de gule busser i den ordinære bustrafik og Flextrafik. 

Den ene dag kører kommunebussen ældre til foredrag på dagcentret, den næste dag kører kommunebussen børn til skolesvømning, mens den i aftentimerne fungerer som en almindelig bus på en rute med få passagerer. Det gør kommunebussen til en hyper-fleksibel mobilitetsservice. Kommunebussen kan skabe sammenhæng og synergi på tværs af kørselsordninger, så kommunen får mest mulig service for pengene. Med sin fleksible struktur kan kommunebussen dermed effektivisere kørslen og sikre mere service for færre penge til borgerne. 

Du kan læse mere om transportplanprojekter og kommunebus i folderen ”Kommunebus – mere service for færre penge”.