Stoppestedsudstyr

Movia har en tværkommunal rammeaftale med VEKSØ for at give passagererne bedre kvalitet og mere komfort ved stoppestederne. Rammeaftalen giver kommunerne adgang til at opgradere og vedligeholde stoppesteder med moderne, ensartet udstyr. 

Der er to produktlinjer at vælge imellem for kommunerne – et basissortiment med fokus på funktionalitet og pris til brug for stoppesteder med få brugere, og et tilkøbssortiment med højere designmæssig standard, der egner sig til opsætning ved større stoppesteder med megen trafik og i byerne. De forskellige produktlinjer hedder by og land

I folderen i højre side kan du se produktkataloget.

Er du interesseret i at købe ind gennem rammeaftalen? Kontakt VEKSØ nedenfor.

 

Mark Dorff Rothmann 
Projektkonsulent
Sjælland
T + 45 2046 6326
mar@vekso.com

BY – læskærm i Fredensborg kommune

LAND – læskærm i Fredensborg Kommune