Linjevisning

S-busnettet bliver på linje med A-busnettet tilpasset i Hovedstadsområdet i forbindelse med åbningen af Cityringen

Fremadrettet vil S-busbetjeningen bestå af linje 150S, 200S, 250S, 350S, 400S og 500S. Det er alle linjer der i Movias Trafikplan 2016 er blevet screenet i forhold til en opgradering til +Way, og som vurderes at have et potentiale. For linje 500S er yderligere gennemført en analyse af linjens potentiale ved en opgradering til BRT-linje. Hvad angår linje 600S pågår en analyse af mulige fremkommelighedstiltag og opgradering af stoppestedsforhold, der forventes at ligge klar med forslag til anlægsprojekter og effektberegninger i januar 2018.
Alternativet til en opgradering af de nævnte S-buslinjer til +Way, er at sikre en kortere rejsetid og mere effektiv busdrift med en samlet pakke af investeringstiltag i bedre fremkommelighed for busserne. Her ud over vil det være relevant at opgradere venteforhold og trafikinformation ved en række udvalgte stoppesteder, der trænger til et kvalitetsløft