500S pdf visning i google viewer

Movia har i samarbejde med Brøndby og Hvidovre Kommuner samt Region Hovedstaden udarbejdet et projektforslag til opgradering af infrastrukturen langs linje 500S mellem Glostrup Station og Avedøre Holme.

En opgradering af infrastrukturen på den pågældende delstrækning af linje 500S vil ikke blot sikre en god opkobling fra Avedøre Holme gennem Brøndby til Glostrup Station men vil med en forventet passagervækst på 500S samtidig understøtte en god driftsøkonomi for letbanen i Ring 3 samt for en eventuelt fremtidig Etape 2 af letbanen fra Glostrup Station til Avedøre Holme.
Projektets målsætning er at opgradere infrastrukturen på den pågældende strækning, så den lever op til Movias højklassede busprodukt, +Way, der stiller særlige krav til udformning af såvel stoppesteder som tracé