Linje 250S

Forbedringstiltag for linje 250S

Tiltag: Opgradering til +Way
Pris: 252 mio kr.
Forbedring: Hurtig, effektiv busdrift med bedre regularitet. +3500 daglige pas.
Status: Ikke besluttet. Indgår som forslag til +Way linje i Movias Trafikplan 2016

Anlægsudgifter S-busnettet

Ved en samlet opgradering af de seks S-buslinjer til +Way standard vurderes den samlede anlægsinvestering at ligge på 700 mio. kr. Såfremt linje 500S opgraderes til BRT-linje vil anlægsinvesteringen summe op til samlet 1 mia. kr.
Vælges en tilgang, hvor S-busnettet effektiviseres og styrkes via fremkommelighedstiltag og forbedrede stoppestedforhold, vurderes den samlede anlægsinvestering at svare til et beløb på 45 mio. kr.