Årshjul

Trafikbestillingsårshjulet giver overblik over budget- og regnskabsaktiviteter, som er relevante for kommunernes trafikbestilling og økonomi i relation til busdriften

  • Årsregnskabet: udsendes i februar.

  • Trafikbestillingsgrundlag: udsendes i december, erstatter tidligere basisbudget.

  • 1. Behandling: er budgettet for det følgende år, baseret på trafikbestillingen fra 1. maj.

  • 2. Behandlingen: er Movias endelige budget for det følgende år, og grundlag for kommuner/regioners acontobetalinger det følgende år.*

  • Frist: Kommuner/regioners frist for trafikbestilling til det følgende år.

  • Estimat 1: første opfølgning på indeværende års budget.

  • Estimat 2: anden opfølgning på indeværende års budget.

  • Estimat 3: tredje opfølgning på indeværende års budget.

* mellem 1. - og 2. behandlingen er en række faktorer så som indeks m.m. låst fast for at øge budgetstabiliteten - der kan forekomme ændringer på baggrund af nye bestillinger fra kommuner/regioner.