Bynet 2019

Når Cityringen åbner i juli 2019, vil mange af de nuværende buslinjer enten kører parallelt med Cityringen eller dække de samme rejserelationer. Beregninger viser, at i niveau 36 mio. passagerer hvert år vil flytte fra busser over i metroen, når Cityringen åbner. Det vil give kommunerne og regionerne en økonomisk udfordring, idet overflytning af passagerer til metroen i dette omfang vil give et samlet indtægtstab på ca. 200 mio. kr. om året. Af disse grunde vil en række buslinjer med fordel kunne tilpasses i ruteføring og frekvens.

Derudover vil Cityringens 17 nye stationer under alle omstændigheder give anledning til tilpasning af køreplanerne på udvalgte buslinjer, så der sikres optimal sammenhæng mellem busser og metrosystemet.

Arbejdet med at tilpasse busnettet er forankret i projektet ”Bynet 2019”. Formålet er at sikre en samlet optimal kollektiv transport efter åbning af Cityringen, så passagererne får et godt busnet med god sammenhæng til banesystemerne inden for de kommunale og regionale rammer. Første fase i Bynet 2019 har været udvikling af et strategisk busnet efter åbningen af Cityringen, som et led i Forslaget til Trafikplan 2016, som nu er i politisk høring frem til december 2016. Til brug for de tekniske drøftelser har Movia udarbejdet en række arbejdsnotater, som beskriver forslaget til det nye strategiske busnet på linje- og kommuneniveau.

Berørte kommune- og linjenotater er tilgængelige her på siden.