Nyt Bynet

Når Cityringen åbner i juli 2019, vil mange af de nuværende buslinjer enten køre parallelt med Cityringen eller dække de samme rejserelationer. Beregninger viser, at omkring 34 mio. passagerer hvert år vil flytte fra busser over i metroen, når Cityringen åbner. Det vil give kommunerne og regionerne en økonomisk udfordring, idet overflytning af passagerer til metroen i dette omfang vil give et samlet indtægtstab på ca. 200 mio. kr. om året. Af disse grunde vil en række buslinjer med fordel kunne tilpasses i ruteføring og frekvens.

Derudover vil Cityringens 17 nye stationer under alle omstændigheder give anledning til tilpasning af køreplanerne på udvalgte buslinjer, så der sikres optimal sammenhæng mellem busser og metrosystemet.

Arbejdet med at tilpasse busnettet er forankret i projektet ”Nyt Bynet”. Formålet er at sikre en samlet optimal kollektiv transport efter åbning af Cityringen, så passagererne får et godt busnet med god sammenhæng til banesystemerne inden for de kommunale og regionale rammer. Movia arbejder i øjeblikket på at udarbejde forslag til, hvordan det fremtidige busnet efter åbning af Cityringen kan se ud.