Stoppested og terminaler

Stoppesteder og terminaler er med til at påvirke passagerernes oplevelse af den kollektive trafik

Passagererne får deres første indtryk af busrejsen ved stoppested og terminaler, og disse er med til at påvirke oplevelsen af den kollektive trafik.

Movias kundeundersøgelser viser, at ventetiden kan føles længere end den reelle tid. Derfor er gode faciliteter som siddepladser, læskærme og realtidsinformation vigtige parametre for den samlede rejseoplevelse, da de kan halvere den opfattede ventetid. Et andet væsentligt emne for passagererne i den kollektive trafik er tryghed. Stoppestedsudstyret skal derfor medvirke til at øge tryghedsfølelsen hos passagererne.

Movia rådgiver om placering af diverse elementer, belægninger, trafiksikkerhed og information. Det er også  Movia, der monterer designstandere og realtidsinformation i stoppestedsstanderne (count down moduler), mens vejmyndigheden projekterer og finan­sierer forbedringerne.

Dér, hvor flere typer af kollektiv trafik mødes, skal terminalen tilgodese både bus- og togtrafik, cyklister, fodgængere og bilister. Ved at indtænke lette og trygge muligheder for skift mellem trafiktyperne med gode ventefaciliteter kan terminalerne løfte passagerernes oplevelse af deres samlede rejse.

Anlæggelse eller forbedringer af terminaler sker ofte på arealer med flere ejere og i et samarbejde mellem Movia, DSB, Banedanmark, kommunen og eventuelle øvrige grundejere. Movia ønsker at være inddraget i samarbejdet tidligst i planlægningen for at sikre, at der er god plads til busserne, og at skilte samt venteforhold bliver så hensigtsmæssige som mulige.