Udbud

Gennem udbud sikrer Movia en omkostningseffektiv kollektiv trafik

Både bustrafik og Flextrafik udbydes til private operatører og vognmænd. Det sikrer kommuner og regioner en omkostningseffektiv kollektiv trafik.

I udbudsbetingelserne for bustrafikken definerer vi blandt andet kravene til busmateriellet og driften. Desuden fremgår det, hvordan kvaliteten måles, og hvilke bonus- og sanktionsmuligheder der er.

Den samlede gennemførelse af et udbud, fra bekendtgørelse til indgåelse af kontrakt, løber over ca. seks måneder. I løbet af processen afholdes typisk to-tre forhandlingsrunder, hvorefter kontrakten tildeles. Herefter ligger yderligere ca. ni måneder, hvor operatøren forhandler med sine underleverandører og forbereder driftstart, der typisk ligger i december.

Processen for udbud af kørselsordningerne under Flextrafik er afhængig af, hvilken type kørsel, der er tale om. Der stilles blandt andet krav til serviceniveau, som defineres i samarbejde med kommune/region.

 

bs, biler og cykler over dronning louises bro