Nyt Bynet

Efter politisk behandling og borgerdialog mange steder ligger Nyt Bynet fast. På nytbynet.dk kan du finde information om, hvad Nyt Bynet kommer til at betyde for din rejsevej. Du kan også se linjekort med ruter og stoppesteder for alle busserne i Nyt Bynet, få information om antal afgange for de ændrede buslinjer og holde dig opdateret om, hvornår Nyt Bynet træder i kraft.