Nyt Bynet i din kommune

Bussernes nye funktion i hovedstadsregionen er samlet i: Nyt Bynet.

Nyt Bynet omfatter det strategiske net bestående af A-, C- og S-busser såvel som de lokale buslinjer. Hvordan A-, C- og S-busserne skal sikre sammenhæng er besluttet primo 2017 ved vedtagelse af Movias Trafikplan 2016 i Movias bestyrelse på baggrund af politisk høring i alle 45 kommuner og 2 regioner i hovedstadsområdet og på Sjælland. Her er der skabt enighed om at sikre, at værdien af den nye metro spredes i hele hovedstadsområdet og ud i den sjællandske geografi.

Næste fase i beslutningen om Nyt Bynet er at få de gule buslinjer – det lokale net -  til at passe godt sammen med A-, C- og S-busnettet – og spille godt sammen på tværs af kommune- og regionsgrænser.

På denne side kan du finde beskrivelser af busserne i kommunerne i Nyt Bynet ved at klikke på kommunerne i venstre side.