Frederiksberg Kommune

Mange skal vænne sig til et nyt busnet på Frederiksberg; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Bus, tog og metro sikrer dog, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for kommunens borgere som Indre By, Valby, Nørrebro osv. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af kommunen.

Frederiksberg Kommune får tre metrostationer ved Frederiksberg Allé, Frederiksberg St. og Aksel Møllers Have. Derudover er der ikke langt til Nuuks Plads lige på den anden side af kommunegrænsen i Københavns Kommune.

Frederiksberg Allé St. bliver en ny central station med mange skiftemuligheder. Herfra vil der være mulighed for at skifte mellem metro og to A-busser, som blandt andet vil betjene Frederiksberg Allé. En A-bus på Frederiksberg Allé samt Cityringen vil medføre en stor aflastning af Gl. Kongevej, som betyder, at der ikke længere er passagergrundlag til en A-bus her. Der vil fortsat være flere rejsemuligheder til og fra Gl. Kongevej med bl.a. linje 26 og 31, der begge har en relativt høj frekvens.

Metrostationen ved Frederiksberg Centret giver nye muligheder for at skifte mellem Cityringen og den eksisterende metro, og det giver nye og hurtige rejsemuligheder på kryds og tværs af byen. Det medfører også, at mange passagerer vil forlade busserne til fordel for metro, og at der derfor ikke længere er behov for en A-bus på Falkoner Allé. Der vil dog stadig køre en lokal linje (linje 18), med seks afgange i timen i myldretiden. Linje 18 vil, som linje 8A i dag, sikre forbindelse mod syd til Valby St. og mod nord til Nørrebro og bl.a. Cityringsstationerne Nuuks Plads og Nørrebros Runddel.

Fra Aksel Møllers Have St. vil der være skiftemuligheder til en A-bus (linje 2A) mod Indre By, herunder Hovedbanegården. Linje 2A vil fortsat sikre forbindelse til Forum St., til Grøndal St. og S-tog samt til Brønshøj Torv, hvor der kan skiftes til bl.a. linje 5C.

I nedenstående link kan du læse mere om Frederiksbergs nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Kommunebeskrivelse

Kommunekort

Oversigtskort - København og Frederiksberg