Gentofte Kommune

Nyt Bynet medfører en række ændringer i busnettet i Gentofte Kommune. Derfor skal en del borgere i Gentofte Kommune vænne sig til nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer, dels i selve kommunen, men også i København og Frederiksberg, hvor der sker mange ændringer.

Linje 1A i Gentofte Kommune vil på strækningen fra Hellerup St. til Klampenborg St. blive erstattet af en lokal buslinje (linje 23), der har samme antal afgange, som linje 1A har i dag – med undtagelse af natdrift. Linje 23 vil ligesom linje 1A sikre forbindelse til det centrale København, herunder bl.a. Nordhavn St., Kongens Nytorv og Hovedbanegården.

Linje 166 skifter navn til 164, og vil udenfor Gentofte Kommune få en ny rute, der giver en tværgående forbindelse fra Hellerup til Ballerup. Det betyder, at Gentofte Kommune vil få en direkte forbindelse til bl.a. erhvervsområdet Lautrupgård. I Gentofte Kommune vil der ikke være ændringer i ruten eller antallet af afgange, og linje 164 vil derfor fortsat køre på Kildegårdsvej og give forbindelse til Tuborg Havn og Skudehavnsvej.

Den ny linje 4A vil give området omkring Gladsaxevej/Frederiksborgvej en direkte forbindelse til Cityringen ved Nørrebro St. hvorfra der kan opnås forbindelse til store dele af København og Frederiksberg.

Kildegårds Plads vil fortsat være et centralt skiftested for mange buslinjer, og linje 150S og 184 giver direkte forbindelse herfra til bl.a. Nørreport St.

I nedenstående link kan du læse mere om Gentofte Kommunes nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A-,og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Kommunebeskrivelse

Kommunekort