Gentofte Kommune

Nyt Bynet medfører en række ændringer i busnettet i Gentofte Kommune. Der er i Nyt Bynet arbejdet med at styrke de øst-vestgående forbindelser for borgerne i Gentofte, samt gode forbindelser mod København. Derfor skal en del borgere i Gentofte Kommune vænne sig til nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer, dels i selve kommunen, men også i København og Frederiksberg, hvor der sker mange ændringer.

Linje 1A vil i Gentofte Kommune blive erstattet af en lokal buslinje (linje 23) på Strandvejen mellem Hellerup St. og Klampenborg St. Linje 23 får samme antal afgange, som linje 1A har i dag – med undtagelse af natdrift.

Linje 23 vil ligesom linje 1A sikre forbindelse til det centrale København, herunder bl.a. Nordhavn St., Kongens Nytorv og Hovedbanegården. Derudover bliver der forbindelse til den nye Cityringsstation ved Poul Henningsens Plads.

Linje 166 skifter navn til 164, og får samme rute internt i Gentofte Kommune. Udenfor kommunen æn-dres ruten, så den giver en tværgående forbindelse fra Hellerup til Ballerup. Det betyder, at Gentofte Kommune vil få en direkte forbindelse til bl.a. erhvervsområdet Lautrupgård. I Gentofte Kommune vil der ikke være ændringer i ruten eller antallet af afgange, og linje 164 vil derfor fortsat køre på Kildegårdsvej og give forbindelse til Tuborg Havn og Skudehavnsvej.

Linje 176 vil fremover betjene Vangede, Gentofte og Hellerup. Linjens rute vil mellem Emdrup Torv og Bernstorffsvej være uændret, mens linjen herfra vil sikre forbindelsen fra bl.a. Tranegårdsvej og Gersonsvej til Hellerup St.

Linje 169 får en ny rute og skifter navn til ny linje 172. Den nye linje 172 vil køre mellem Charlottenlund St. og Hellerup St. via bl.a. Vilvorde, Jægersborg og Gentofte.

Linje 179 bliver en ny linje mellem Lyngby St. og Skovshoved. Linjen giver forbindelse mellem bydels-centrene i Jægersborg, Gentofte, Charlottenlund og Ordrup.

Linje 185 får en ændret rute i Gentofte Kommune, så den fremover betjener det store skiftested ved Kildegårds Plads og Gentofte Hospital, så borgerne i Ordrup og Klampenborg får en direkte forbindelse hertil. Linje 185 vil give forbindelse til den nye Cityringsstation ved Vibenshus Runddel.

Den nye linje 4A vil give området omkring Gladsaxevej/Frederiksborgvej en direkte forbindelse til Høje Gladsaxe, Bispebjerg Hospital og Cityringen ved Nørrebro St., hvorfra der kan opnås forbindelse til store dele af København og Frederiksberg.

Kildegårds Plads vil fortsat være et stort skiftested for mange buslinjer. Linje 150S, 184 og 185 giver direkte forbindelse herfra til bl.a. Rigshospitalet og Nørreport St. via Cityringsstationen ved Vibenshus Runddel, mens linje 164 og 192 giver forbindelse fra Kildegårds Plads til Hellerup St.

I nedenstående link kan du læse mere om Gentofte Kommunes nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A-,og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Kommunebeskrivelse

Kommunekort