Gladsaxe Kommune

Mange skal vænne sig til et Nyt Bynet i Gladsaxe Kommune; nye navne og destinationer på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Bus, tog og metro sikrer, at der fortsat er god forbindelse til kommunens vigtigste rejsedestinationer som Københavns centrum, Herlev, Nørrebro, Lyngby osv. Derudover vil der fortsat være gode muligheder for at komme på kryds og tværs af kommunen. Enkelte områder i Gladsaxe Kommune, hvor der er få buspassagerer, vil ikke længere have busbetjening i det nye Bynet.

Blandt ændringerne i det nye busnet kan nævnes – ny A-bus 4A ad Gladsaxevej til Buddinge St., ny S-bus 250S til Bagsværd St. via Gladsaxe Trafikplads og en ny linje 164 der igen giver forbindelse mellem Gladsaxe Trafikplads og erhvervsområdet Lautrupbjerg i Ballerup Kommune. Desuden giver de nye koblinger af linjerne i Gladsaxe en ny forbindelse til Hellerup og Ballerup.

Fra Gladsaxe bliver der forbindelse til de tre nye metrostationer, Skjolds Plads St., Nørrebro St. og Nuuks Plads St. For borgerne i Gladsaxe vil det betyde kortere rejsetider rundt i København og Frederiksberg.

Pga. Gladsaxe Kommunes nye A-bus og S-bus, foreslås linjerne i kommunen bundet sammen på nye måder på tværs af kommunen. Der vil bl.a. komme nye og direkte forbindelser mellem Mørkhøj og Bagsværd, Hellerup og Ballerup via Buddinge samt Maglegårds kvarteret og Lyngby.

For at sikre hurtigere og direkte rejseforbindelser i kommunen, indeholder forslaget udretninger af ruter, hvilket bl.a. betyder, at der ikke længere vil køre bus til Hareskovbo og Søborg Parkalle.

Mens letbanen anlægges må det forventes, at der bliver trafikale udfordringer, som dels vil forøge rejsetiden for busserne i Gladsaxe Kommune, dels kan medføre midlertidige omlægninger, for at begrænse generne mest muligt.

I nedenstående link kan du læse mere om Gladsaxe Kommunes nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket i Gladsaxe Kommune dækker A- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er vedtaget politisk af Movias bestyrelse, mens det lokale net skal vedtages politisk ved trafikbestillingerne i april 2018.

Kommunebeskrivelse

Kommunekort