Hvidovre Kommune

Mange skal vænne sig til et nyt busnet i Hvidovre; nye navne på buslinjerne, nye rejsemønstre og nye transportformer. Bus, tog og metro sikrer, at der fortsat er forbindelse til de vigtigste rejsedestinationer for kommunens borgere som Rødovre, Valby og Vesterbro, osv. Derudover vil der fortsat være muligheder for at komme på kryds og tværs af kommunen.

Hvidovre Kommune får ændringer på en række linjer med Nyt Bynet, dels i forhold til selve ruten i Hvidovre Kommune, og dels i forhold til de steder, hvor busserne kører hen i andre kommuner.

A-busforbindelsen fra Avedøre St. til Københavns Kommune via Hvidovre Hospital fastholdes og styrkes med en ekstra afgang i myldretiden. Linjen vil fremover, blive ændret i København, så den fremover dels giver direkte forbindelse til Ny Ellebjerg St. via Folehaven, hvor der kan opnås forbindelse til den kommende København-Ringsted bane, og på sigt også Sydhavnsmetroen. Derudover gives der forbindelse til Enghave Plads St., hvor der kan opnås forbindelse til Cityringen, der giver hurtig forbindelse til Indre By. Forbindelsen fra Hvidovre til Hovedbanegården og Indre By inkluderer derfor frem over et skift.

Ændringer i busdriften i Københavns Kommune betyder ligeledes, at der sker ændringer i Hvidovre Kommune på linje 8A, idet linjen bindes sammen med linje 4A fra Valby som giver forbindelse til Fasanvej St. og Nørrebro St.

Fra Friheden St. til Valby St. nedlægges linje 132. Linje 4A vil stadig sikre denne forbindelse, mens forbindelsen til området omkring Vigerslev Allé St. frem over vil kræve et skift. Ændringen medfører ændringer i Strandbyparken, hvor der fremover ikke vil blive kørt dobbeltrettet. Linje 132 vil stadig sikre forbindelse til Friheden St. hvert 15. minut i myldretiden.

For at give en bedre forbindelse fra Hvidovrevej til Rødovre Centrum foreslås antallet af afgange mellem Hvidovre St. og Rødovre Centrum forøget, så der i dagtimerne vil være fire afgange pr. time til Rødovre Centrum.

I nedenstående link kan du læse mere om Hvidovre Kommunes nye busnet. Busnettet er opdelt i et strategisk net (hvilket dækker A-, C- og S-busser) og et lokalt net. Det strategiske net er allerede vedtaget politisk i Movias bestyrelse, mens det lokale net skal besluttes politisk af berørte kommuner i april 2018.

Kommunebeskrivelse

Kommunekort