Københavns Kommune

Københavns Kommune består af 12 lokaludvalg: Amager Øst, Amager Vest, Bispebjerg, Indre By, Christianshavn, Nørrebro, Valby, Vanløse, Vesterbro, Kgs. Enghave, Østerbro og Brønshøj-Husum.

Til venstre kan du finde beskrivelser af busnettet i de enkelte lokaludvalg samt kort. Bemærk at beskrivelserne for følgende lokaludvalg er slået sammen: Amager Øst og Amager Vest, Vesterbro og Kgs. Enghave samt Indre by og Christianshavn.

Hvordan A-, C- og S- busserne skal skabe sammenhæng i Nyt Bynet er allerede besluttet i starten af 2017 efter en politisk høring i de 45 kommuner og 2 regioner i hovedstadsområdet og på Sjælland.

Forslag til, hvordan de lokale buslinjer skal køre er nu til politisk debat i Københavns Kommune og er derfor ikke besluttet endnu. Københavns Kommune sender Movias forslag til de lokale buslinjer i høring i seks uger hos lokaludvalg, Ældreråd, Handicapråd og Ungeråd KBH i starten af januar.

Hvis du har input til høringen, skal du kontakte en af høringsparterne.

Oversigtskort - København og Frederiksberg